Rosti Garantivilkår

Rosti er synonymt med høy kvalitet. Det er ikke bare noe vi sier, og derfor gir vi fem års garanti på alle Rosti-produkter basert på garantivilkårene under. Alle fremtidige produkter må også leve opp til garantien på fem år for å bli med i sortimentet vårt.


  • Garantien gjelder i fem år fra kjøpsdato (eller kvittering for mottak av varen).
  • Garantien gjelder for privatpersoner, ikke for det profesjonelle markedet.
  • Garantien dekker bare produktets kvalitet, ikke kompensasjonsrettigheter eller skader på andre ting enn produktet.
  • Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at problemet har oppstått.
  • Ved garantikrav skal man kontakte kjøpsstedet, fremvise kvittering og avtale nærmere kontroll av det defekte produktet.
  • Ved garantisaker vil Rosti tilby reparasjon eller bytte av hele eller deler av produktet. Hvis produktet ikke kan repareres eller byttes, tilbys et lignende produkt med samme verdi. Kjøpssummen refunderes ikke.
  • Forbrukerens normale rettigheter begrenses ikke av denne garantien.
  • Garantiunntak:
  • Normal slitasje ved normal bruk.
  • Defekter som skyldes feil bruk eller utilsiktede hendelser (slag, fall og lignende).