INSPIRATION

FÄRGTRENDER

Rostis färgpaletter är omsorgsfullt komponerade och utvalda med blick för heminredningstrenderna. Färgtemana ger inspiration till de finaste kombinationerna, eftersom färgerna harmoniserar vackert med varandra i de olika temana.