Rosti Garantibestämmelser

Rosti är lika med hög kvalitet. Det är inte bara något vi säger, och därför ger vi 5 års garanti på alla Rosti-produkter baserat på garantibestämmelserna nedan. Alla framtida produkter måste också kunna leva upp till 5-årsgarantin för att ingå i vårt sortiment. 


  • Garantin gäller i 5 år från inköpsdatumet (eller kvitto på att varan har mottagits).
  • Garantin gäller för privatkonsumenter, inte den professionella marknaden.
  • Garantin omfattar endast kvaliteten på produkten, inte ersättningsrättigheter eller skador på andra föremål än själva produkten. 
  • För att garantin ska gälla måste den åberopas direkt efter att felet har uppstått.
  • Vid åberopande av garantin: kontakta inköpsstället, visa upp kvitto och avtala detaljer kring besiktningen av den defekta produkten.
  • Vid åberopande av garantin kommer Rosti att erbjuda reparation eller byte av hela eller delar av produkten. Om produkten inte kan repareras och det inte är möjligt att byta ut den, kommer en liknande produkt med samma värde att erbjudas. Ingen återbetalning av inköpspriset görs.
  • Konsumenternas normala rättigheter i de aktuella länderna begränsas inte av denna garanti.
  • Undantag från garantin:
  • Normalt slitage vid avsedd användning.
  • Defekter som har orsakats av att produkten har använts på ett felaktigt sätt eller oavsiktliga händelser (slag, fall osv.).